Frozen

En ineens kijk je op een zaterdagavond naar de film Frozen …
Een betere timing was er niet. In iedere vezel van mijn lijf voel ik de film binnenkomen.
De muziek, de beelden, de sfeer, het verhaal, de personages, de symboliek. Eén feest van herkenning, al voelt het verre van feestelijk.
Mijn god, wat heb ik me lang aangepast. Te lang .. véél te lang!

En aan wat eigenlijk? Zelfs daar heb ik niet echt een antwoord op.
Het enige wat ik weet is dat ik mezelf tekort gedaan heb. Dat ik een vaag ideaalbeeld na heb gestreefd .. van zo moet het. Zo is het perfect.
En mezelf daar ongelooflijk tekort mee heb gedaan!

Als ik dan naar de film kijk, en Elsa zie worstelen met haar belofte, met haar angst, met haar verlangen. Dan raakt me dat tot diep in mijn ziel.
En in stilte zing ik luidkeels mee met ‘Let it Go’ ..

De 1e stap is gezet ..

 

 

In de dagen erna laat ik de film steeds terugkeren, en ik draai het lied 3 x per dag.
Nu zing ik wel hardop mee, en de symboliek van de film word me steeds helderder ..

Bovenstaande scene laat zien hoe de hoofdpersoon uit de film Frozen, Elsa, voor het eerst haar krachten durft te laten zien, al kiest ze hier nog voor het isolement.
Als kind was zij, en haar omgeving, zo geschrokken van de kracht van haar gaven, dat haar op het hart werd gedrukt om de gaven te verbergen, in plaats van haar te leren om er mee om te gaan.
Hierdoor wijst ze in feite zichzelf af, en ontwikkelt een afkeer van haar kracht.
Later ontdekt ze dat het helemaal niet mogelijk is om haar gaven verborgen te houden, en haar verlangens te onderdrukken.
Daarom vlucht ze naar een plek waar ze zich ongelimiteerd kan uiten. Alleen, in haar ijspaleis.
Het lijkt een bevrijding, maar uiteindelijk blijft het een gevangenis, want ze haat zichzelf nog steeds om haar kracht, en dat is wat haar gevangen houdt.
Als later in de film haar zus Anna zich voor haar opoffert, uit eigen vrije wil, ontdekt Elsa dat als ze gemotiveerd wordt door liefde, en niet door angst, haar gave helemaal niet gevaarlijk is.
Uiteindelijk vindt ze dus haar weg om te kiezen voor haar hart, in plaats van haar hoofd.
Ze durft zichzelf te laten zien, zonder bang te zijn voor afwijzing. Omdat ze zichzelf niet meer afwijst.

Wat een herkenbaar thema! Als mens, als ondernemer, herkennen we dit allemaal wel.
En wat een mooie synchroniciteit weer ..

Ik nodig je uit om, voor zover je dat nog niet gedaan hebt, de film Frozen te gaan bekijken. Of, mocht je de symboliek gemist hebben, het verhaal met nieuwe ogen te gaan zien.
Laat je raken, door de diepere laag van de film. En ervaar de samenhang met jouw eigen leven, met jouw onderneming ..

Ik hoor graag van je ..

Laat een reactie achter